Osteopati är en mjuk och behaglig behandlingsform där händerna används som huvudsakliga verktyg vid undersökning och behandling av olika besvär i kroppen så som: smärta, stelhet, skador, ischias, lumbago, nackspärr, ryggskott, höft och knäproblem, tennis/golfarmbåge, löparknä, hopparknä, hälsporre/plantarfasciopati, spänningshuvudvärk, skelande ögon (vissa fall är behandlingsbara), mag och tarmbesvär, käkledsproblem, Reflux / GERD (vissa former), förberedelse av kroppen inför förlossning, efterbehandling efter förlossning, stress (ja i många fall går det hjälpa kroppens nervsystem att lugna ner sig med hjälp av osteopati).

Björn pågår just nu vidareutbildning på avancerad nivå inom det kraniella fältet av osteopatin vid The Sutherland Cranial College of Osteopathy. Kraniell osteopati innefattar kraniet med tillhörande strukturer, men begränsas ej därtill, utan dess mjuka behagliga tekniker går att applicera över hela kroppen.

Osteopatisk behandling kan leda till en förbättrad muskuloskeletal rörlighet vilket förbättrar läkning och förebygger skador, en bättre blod och lymf- cirkulation, en balanserad neurologisk funktion, samt en bättre mag- tarmfunktion.

Vid ditt första besök kommer du att få berätta om dina besvär, och vi kommer gå igenom tidigare skade- sjukdomshistorik. Det kommer göras en grundlig manuell undersökning där relevanta ortopediska och manuella tester utförs för att sätta en behandlingsdiagnos. Under behandling sker det en kontinuerlig dialog med dig som patient så att du får vara delaktig och införstådd i hur behandlingen utförs. Detta är viktigt så du som patient känner dig trygg och avslappnad, och inte behöver vara orolig för oförberedda plötsliga tekniker. Även kroppshållning och rörelsemönster är en del i undersökningen som fördelaktigt görs i underkläder, så var god ha på dig underkläder du känner dig bekväm att bli undersökt i.

Har du några frågor om hur behandling går till, har några speciella önskemål eller funderingar  kring vad som kan behandlas är du välkommen att kontakta mig på epost eller telefon.

Pris: En behandling kostar 750 kr och tar upp emot 45 minuter.

Avbokning / Ombokning

Det går att avboka/omboka sin tid upp till 24 timmar innan bokad tid, var god respektera denna tidsfrist så jag har möjlighet att få in någon annan person i behov av behandling.

Smidigast avbokar/ombokar du via min sida på bokadirekt med hjälp av din omboknings/avbokningskod. Det går även bra att kontakta mig via telefon eller epost.

Vid Uteblivet besök

Då inbokad klient inte dyker upp vid inbokad tid är min policy följande:

  • Första gången- debiteras halv behandlingskostnad

  • Andra och efterföljande gånger - debiteras full behandlingskostnad.

(OBS, policyn ovan gäller privatpersoner! Företag debiteras oavkortat fullt pris.)