Vidareutbildning = vidareutveckling

Den 2:a till och med 6:e september var jag i London på en 5 dagar lång vidareutbildning á 40 timmar.

Kursen var via The Sutherland Cranial College of Osteopathy och hette just Osteopathy in the Cranial Field och berörde just osteopati inom det så kallade kraniella fältet / IVM fältet / eller det kraniosakrala fältet. Kärt barn har många namn. Jag föredrar personligen att benämna det IVM då det inte implicerar att man endast arbetar på kraniet och korsbenet, utan man arbetar med hela kroppen.

IVM är en förkortning för Involuntary Motion med referens till den palpabla (möjlig att känna med händerna) kvalitativa rörelse som uttrycks genom kroppens vävnader när vi är friska och som är viktig för kroppens uttryck av hälsa. Vi osteopater är tränade att palpera dvs. känna denna rörelse eller bristen på den med våra händer. Vi lär oss att  stimulera den och arbeta med den för att på så vis hjälpa och stötta kroppen till självläkning. Det är en väldigt mjuk och behaglig behandlingsmetod som kan ha ganska djupgående och långvariga effekter.