Kan osteopati behandla stukningar och i så fall hur?

Stukade leder liksom fotleder och handleder är ett gissel och tar relativt lång tid att läka och rehabilitera ordentligt.

För att förenkla detta inlägg så kommer jag nedan förhålla mig till stukade fötter, men inlägget kan vara applicerbart på alla stukade leder i kroppen. Jag kommer inte beröra det akuta omhändertagandet vid stukningar såsom vikten av tidigt tryckförband och dylikt utan just vad man kan göra efter detta dvs från dag två och framåt då rehabilitering bör inledas, för att främja funktion och en god läkning.

Vid en stukad fot så brukar man säga att man får räkna med 12 veckors rehab, för att undgå så kallad funktionell instabilitet vilket lätt leder till upprepade stukningar.

Funktionell instabilitet har att göra med att det vid en stukning dels blir en uttänjning av ledband och mindre eller större bristningar i omkringliggande muskulatur och senor. I detta så blir det också en störning i de lägesorienterade organ (proprioceptorer) som finns i ligament, ledkapsel, senor och muskler vid området som stukats. Dessa normaliseras och blir fler vid rehabiliterande träning vilket ger en stabilare led som har avsevärt mindre risk för att stukas igen. Rehab hjälper även läkning av skadad vävnad via en ökad cirkulation.

Så hur kan då Osteopati hjälpa?

Osteopati kan hjälpa till med att minska smärta och snabba på läkningen genom att just främja en god cirkulation till och från det skadade området samt genom att se till att närliggande muskler och leder fungerar optimalt. De lägesorienterade organen går även att normalisera med hjälp av behandling av den utsatta leden, vilket kommer att hjälpa rehabiliteringen och motverka fler stukningar.

Osteopatin strävar efter att se till kroppens funktion i sin helhet, och osteopaten vill därmed ofta även se till att tyngdpunkten är förhållandevis jämnt fördelad över fötter t.e.x. genom att försäkra sig om att ländryggens leder och muskler samt sätesmuskler och bäckenets leder fungerar optimalt för att optimera det neurologiska och cirkulatoriska flödet till och från det skadade området. 

Osteopati är INTE ett alternativ till rehabiliterande träning vid denna typen av skador, men är ett utmärkt komplement som kan förkorta läkeprocessen, minska smärtan och underlätta att de rehabiliterande övningarna utförs på ett optimalt sätt!

Hos en osteopat kan du förutom behandling ofta även bli instruerad till rehabiliterande övningar och informerad gällande din skada och dess läkeprocess.